Harjoitteluvaiheen kurssi

Harjoitteluvaihe otettiin käyttöön ajokorttilakiuudistuksen myötä 19.1.2013. Harjoitteluvaihe alkaa heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen, ja se kestää 3-24 kuukautta. Jos oppilas on suorittanut ajokokeensa hyväksytysti 19.1.2013 jälkeen, on hänen osallistuttava harjoitteluvaiheen palautejaksoon autokoulussa ennen syventävää vaihetta. Harjoitteluvaiheen palautejakso on suositeltavaa suorittaa noin 1-2 kuukautta hyväksytystä ajokokeesta.

Palautejakso sisältää itseopiskelua sekä autokoulussa suoritettavat:

- tunnin mittainen palauttava yksilöajotunti
- 1 h teoriatunti
- ryhmäajotunti, joka on kestoltaan ajotunti/oppilas. Ryhmäajotunti suoritetaan 2-3 oppilaan ryhmissä perusvaiheen opettajan kanssa.

 

Autokoulu Startin oppilaille varataan palauttava ajo noin kuukauden päähän ajokokeesta ja ryhmäajotunti ajetaan siitä noin kuukauden kuluttua. Autokoulussa suoritettava osuus on näin ollen suoritettu hyvissä ajoin ja oppilas voi keskittyä itsenäiseen harjoitteluun. Syventävän vaiheen kurssin oppilas voi suorittaa aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua ajokokeesta.

Hinnasto  
Harjoitteluvaiheen kurssi   210,00 
Harjoittelu- ja syventävä vaihe yhteishinta 607,00