Palaute harjoitteluvaiheesta

 

Arvioi asteikolla 1-5 kuinka  hyödylliseksi koit:

5 - erittäin hyödyllinen * 4 - hyödyllinen  * 3 - ei hyödyllinen eikä hyödytön * 2 - jonkin verran hyödyllinen * 1 - ei lainkaan hyödyllinen * 0 - en osaa sanoa

Palauttavan ajon

Ryhmäteorian

Ryhmäajotunnin

Harjoitteluvaiheen kokonaisuudessaan

 

 

Kiitos palautteesta! :)